میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز


 فرمها
آیین نگارش
راهنمای نگارش پایان نامه
فرم شماره 2
برگه ارزیابی جلسه دفاع از پايان ‏نامه کارشناسی ارشد
فرم شماره 3
فرم شرکت در جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد
فرم شـماره 4
فرم درخواست دفـاع
فرم شماره 5
تاییدیه گروه
فرم شماره 6
فرم اظهار نظر و تأیید استاد داور داخلی و داور خارجی
فرم شماره 7
فراخوان شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
فرم شماره 8
فرم تعهد استفاده از مهلت قانونی جهت ارائه مقالات
فرم شماره 9
فرم انصراف از مقالات
فرم اخذ مجوز صحافي پايان نامه کارشناسي ارشد
فرم اخذ مجوز صحافي پايان نامه کارشناسي ارشد
فرم شماره 11
منشور اخلاق پژوهش
فرم شـماره 12
تعهد نامه اصالت پایان نامه تحصیلی
فرم شـماره 13
فرم تاییدیه مقاله
فرم شماره 2-10
فرم تحويل نسخه‌هاي پايان نامه
فـرم الف
فرم اطلاعات پايان‌ نامه‌های كارشناسی ارشد
فـرم ب
چكيده‌ی پايان‌ نامه
پروپوزال
فرم درخواست تصويب موضوع پايان نامه كارشناسی ارشد
صورتجلسه دفاع
صورتجلسه دفاعیه پايان نامه دوره تحصیلی كارشناسي ارشد رشته
فرم شماره 2
گزارش پیشرفت پایان نامه
فرم شـماره 1
فرم درخواست تصویب عنوان پایان نامه
نمودار گردش کار
نمودار گردش کار
توصیف گردش کار
توصیف گردش کار
راهنمای جستجوی ایران داک
فرمت تنظيم فصول پايان نامه ارشد روان شناسی