میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز


گروه:
12
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
سیستم مدیر .. 00
لقایی لاله .. 00
محمدنژاد جناب آقای دکترمجید 00
دایی زاده جناب آقای دکتر حسین علوم تربیتی 05
باقرپور سرکارخانم دکتر معصومه امورتربيتي و مشاوره 411
شمسایی جناب آقای دکترمحمدمهدی روانشناسي 210
جدیدی جناب آقای دکتر محسن روانشناسي 21
همایونی جناب آقای دکتر علیرضا روانشناسي 68
ولیپور جناب آقای دکتر احمد برنامه ريزي درسي 20
بالویی سرکارخانم دکتر مریم برنامه ريزي علوم اداري و مديريت 00
اسلامی سرکارخانم دکتر خدیجه حسابداري 211
صفری گرایلی جناب آقای دکتر مهدی حسابداري 1414
بابایی خلیلی جناب آقای جواد حسابداري 41
حسن ملكی جناب آقای علیرضا حسابداري 05
رضائی پیته نوئی یاسر حسابداري 54
ولیان جناب آقای دکتر حسن مديريت دولتي 53
اسماعیل نیا جناب آقای دکتر کامبیز مديريت آموزشي 00
کریمی جناب آقای دکتراحسان عمران 44
ریاحی جناب آقای دکترعلی کامپیوتر نرم افزار 44
علوی سیده زهره ریاضی-جبر 00
عبداله زاده جناب آقای دکتر حسن 21
جعفری سرکارخانم دکتر سیده محبوبه حسابداری 30
بیدگلی کاشانی جناب آقای دکتر سحاب مدیریت ساخت 34
محسنی آستانی جناب آقای دکتر رحمان مکانیک خاک وپی 05
عرب جناب آقای دکتر روح اله حسابداري 01
پوراحمدی سرکار خانم دکتر الناز علوم اعصاب 06
جلالی جناب آقای دکتر محسن روانشناسی بالینی -33
عبداللهی جناب آقای دکتر احمد حسابداری 00
احمدی جناب آقای دکتر مجتبی تربیت بدنی 109
کیا جناب آقای دکترعلی سازه 20
حسینی جناب آقای دکتر سید جمال الدین سازه 10
فضلعلی جناب آقای دکتر محسن روانشناسي 00
نودهی جناب آقای دکترمحمدعلی تربیت بدنی 74
داداشی جناب آقای دکتر محمدصادق تربيت بدني وعلوم ورزشي 12
رضائی سرکارخانم دکتر فهیمه تربيت بدني وعلوم ورزشي 55
خدام سرکارخانم دکترحمیرا بهداشت کودک و خانواده 01
مدانلو سرکارخانم دکتر مهناز پرستاري 00
نیک پور جناب آقای دکتر غلامعلی روانشناسی 30
عقیلی کردمحله جناب آقای دکتر سیدمجتبی 00
خلیلی جناب آقای دکتر غلام رضا مشاوره 25
خوش فر جناب آقای دکتر غلام رضا جامعه شناسی 01
غفاری جناب آقای دکتر ابراهیم روانشناسی تربیتی کودکان استثنایی 37
مسعودی جناب آقای دکترسبحان معماری 25
تیموری یانسری جناب آقای دکتر رمضان هوش مصنوعی 42
حاجیلری جناب آقای دکتر ابراهیم روان شناسی 30
مقیمی سرکار خانم دکتر زهرا مدیریت دولتی 65
گرگز جناب آقای دکتر منصور حسابداری 00
کیانی جناب آقای دکتر عیسی روابط بین الملل 00
بنی هاشم جناب آقای دکتر علیرضا عمران 00
مسیبی جناب آقای دکتر سید رضا مهندسی برق قدرت 44
12